Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7290
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng các điều kiện môi trường đến thành phần loài lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) tại sông Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Authors: Phan, Thị Mỹ Thanh
Advisor: Vũ, Thị Phương Anh, TS
Keywords: Điều kiện môi trường
Thành phần lớp Hai mảnh vỏ
Bivalvia
Sông Tam Kỳ
Quảng Nam
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20; 110 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7290
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiMyThanh.TT.pdfTóm tắt440.69 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiMyThanh.TV.pdfToàn văn3.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.