Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7289
Title: Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Salavăn tỉnh Salavăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Savatmixai, Khingkham
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Giáo dục đạo đức
Giáo dục trung học phổ thông
Tỉnh Salavăn
Lào
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 124 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7289
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SavatmixaiKhingkham.TT.pdfTóm tắt484.58 kBAdobe PDFView/Open
SavatmixaiKhingkham.TV.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.