Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7288
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học ở huyện Sukhuma tỉnh Champasắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Súcmani, Khamphong
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS
Keywords: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
Giáo dục tiểu học
Huyện Sukhuma
Tỉnh Champasắc
Lào
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 114 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7288
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SucmaniKhamphong.TT.pdfTóm tắt346.57 kBAdobe PDFView/Open
SucmaniKhamphong.TV.pdfToàn văn999.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.