Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7283
Title: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng hình thành năng lực và phẩm chất người học ở các trường THCS thành phố Kon Tum
Authors: Võ, Hồng Dương
Advisor: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Keywords: Đổi mới phương pháp dạy học
Giáo dục trung học
Biện pháo
Năng lực
Phẩm chất
Kon Tum
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 125 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7283
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoHongDuong.TT.pdfTóm tắt602.98 kBAdobe PDFView/Open
VoHongDuong.TV.pdfToàn văn12.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.