DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/728

Nhan đề: Ứng dụng mô hình hệ thanh thiết kế vùng chịu lực cục bộ trong kết cấu cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn, Duy Tiến
Trần, Ngọc Linh
Từ khoá: Ứng dụng
Mô hình
Hệ thanh
Cốt thép
Bê tông
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 2007. Tr.25-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/728
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0012.pdf4,52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback