Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7279
Title: Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp tại các tỉnh miền Nam của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Phommachanh, Vilayvone
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Tăng cường thu hút FDI
Ngành Công nghiệp Nam Lào
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.01.05; 201 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7279
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ViLayvonePhommachanh.TT.pdfTóm tắt348.09 kBAdobe PDFView/Open
ViLayvonePhommachanh.TT_E.pdfSummary283.1 kBAdobe PDFView/Open
ViLayvonePhommachanh.TV.pdfToàn văn35.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.