Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7277
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự phân bố hệ thực vật bậc cao và thực trạng sạt lở bờ sông ở khu vực hạ lưu sông Thu Bồn – Hội An
Authors: Triệu, Trân Huân
Advisor: Võ, Văn Minh, PGS.TS.
Keywords: Phân bố hệ thực vật bậc cao
Nghiên cứu
Thực trạng sạt lở bờ sông
Sông Thu Bồn - Hội An
Quảng Nam
Hội An
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20; 102 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7277
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrieuTranHuan.TT.pdfTóm tắt621.26 kBAdobe PDFView/Open
TrieuTranHuan.TV.pdfToàn văn5.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.