Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7251
Title: Nghiên cứu sự biến động thành phần loài và mật độ của lớp giáp xác ở sông Tiên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Authors: Hoàng, Văn Mỹ
Advisor: Vũ, Thị Phương Anh, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Loài Giáp xác cỡ lớn
Mật độ lớp Giáp xác
Sông Tiên
Huyện Tiên Phước
Quảng Nam
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20; 118 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7251
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangVanMy.TT.pdf522.17 kBAdobe PDFView/Open
HoangVanMy.TV.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.