DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/724

Nhan đề: Đội ngũ giáo viên phổ thông với việc rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên
Tác giả: Nguyễn, Văn Tứ
Từ khoá: Giáo viên
Phổ thông
Kĩ năng sư phạm
Sinh viên
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 156 (kì 2-2/2007). Tr.6-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/724
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0157.pdf2,88 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback