Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7162
Title: Quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Lê, Tuấn Dũng
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Quản lý đầu tư công
Đầu tư công tỉnh Kon Tum
Quản lý
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7162
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTuanDung.TT.pdfTóm tắt1.09 MBAdobe PDFView/Open
LeTuanDung.TV.pdfToàn văn5.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.