Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7142
Title: Quản lý thuế nhập khẩu trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Authors: Trần Thanh Tuấn
Advisor: Lê Bảo, TS.
Keywords: Thuế nhập khẩu
Quản lý thuế nhập khẩu
Huyện Ngọc Hồi
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7142
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThanhTuan.TT.pdfTóm tắt977.98 kBAdobe PDFView/Open
TranThanhTuan.TV.pdfToàn văn5.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.