Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7136
Title: Nghiên cứu một số tác động của thủy điện đến thành phần loài và phân bố của cá ở sông Tranh, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Authors: Đỗ, Văn Thành
Advisor: Vũ, Thị Phương Anh, TS.
Keywords: Tác động của Nhà máy Thủy điện
Nghiên cứu
Thành phần loài
Phân bố
Cá
Sông Tranh
Huyện Bắc Trà My
Tỉnh Quảng Nam
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7136
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoVanThanh.TT.pdfTóm tắt836.57 kBAdobe PDFView/Open
DoVanThanh.TV.pdfToàn văn2.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.