Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7135
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Authors: Hoàng, Hải Yến
Advisor: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Keywords: Giáo dục đạo đức
Quản lý công tác giáo dục đạo đức
Học sinh
Sinh viên
Giáo dục đại học
Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7135
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangHaiYen.TT.pdfTóm tắt358.41 kBAdobe PDFView/Open
HoangHaiYen.TV.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.