Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7118
Title: Nghiên cứu về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của các nữ doanh nhân khu vực miền Trung
Authors: Trương, Thị Kim Cương
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Sự cân bằng
Nghiên cứu
Công việc
Cuộc sống
Nữ doanh nhân
Miền Trung
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7118
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiKimCuong.TT.pdfTóm tắt423.2 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiKimCuong.TV.pdfToàn văn1.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.