DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/711

Nhan đề: Sử dụng thiết bị dạy học địa lí ở trường tiểu học theo hướng dạy học tích cực
Tác giả: Nguyễn, Tuyết Nga
Từ khoá: Dạy học
Địa lí
Tiểu học
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 172 (kì 2-9/2007). Tr.35-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/711
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0151.pdf2,85 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback