Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7083
Title: Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của thực vật thân gỗ là thức ăn của Voọc Chà Vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Lê Ân
Advisor: Hà, Thăng Long, TS.
Keywords: Sinh trưởng và phát triển
Nghiên cứu
Thực vật thân gỗ
Vọoc chà vá chân nâu
Pygathrix nemaeus
Thức ăn
Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà
Đà Nẵng
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7083
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoLeAn.TT.pdfTóm tắt1.46 MBAdobe PDFView/Open
DoLeAn.TV.pdfToàn văn9.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.