Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7070
Title: Nghiên cứu tình hình khai thác và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc quý tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà núi Chúa
Authors: Hồ, Thị Thu Phương
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa, TS.
Keywords: Tình hình khai thác
Nghiên cứu
Giải pháp bảo tồn
Loài cây thuốc quý
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa
Sinh thái học
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.01.20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7070
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiThuPhuong.TT.pdfTóm tắt685.7 kBAdobe PDFView/Open
HoThiThuPhuong.TV.pdfToàn văn5.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.