Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7069
Title: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai
Authors: Dương, Minh Ánh
Advisor: Dương, Bạch Dương, TS.
Keywords: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Giáo dục trung học
Đổi mới phương pháp dạy học
Tiếng Anh
Huyện Chư Prông
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7069
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongMinhAnh.TT.pdfTóm tắt528.31 kBAdobe PDFView/Open
DuongMinhAnh.TV.pdfToàn văn2.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.