Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7047
Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học bán giám sát vào lĩnh vực phân loại văn bản tiếng Việt
Authors: Võ, Duy Thanh
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Đoàn, Văn Ban, PGS.TS.
Keywords: Máy véc tơ hỗ trợ
Học bán giám sát
Phân loại văn bản tiếng Việt
Kho dữ liệu
Mô hình cự ly trắc địa
Đồ thị Dendrogram
Wikipedia
Issue Date: 2017
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 62.48.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7047
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoDuyThanh.TT.pdfTóm tắt1.15 MBAdobe PDFView/Open
VoDuyThanh.TT_E.pdfSummary882.64 kBAdobe PDFView/Open
VoDuyThanh.TV.pdfToàn văn14.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.