Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7024
Title: Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
Authors: Phạm, Văn Lập
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Bò thịt
Chăn nuôi bò thịt
Phát triển
Huyện Đăk Hà
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7024
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanLap.TT.pdfTóm tắt1.03 MBAdobe PDFView/Open
PhamVanLap.TV.pdfToàn văn51.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.