Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7021
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ công chức quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Dương, Ngọc Phượng
Advisor: Trần, Ngọc Ánh, TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức
Cán bộ công chức
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7021
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongNgocPhuong.TT.pdfTóm tắt712.32 kBAdobe PDFView/Open
DuongNgocPhuong.TV.pdfToàn văn13.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.