Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7011
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam hiện nay
Authors: Võ, Văn Thương
Advisor: Dương, Anh Hoàng. TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức
Thực hành đạo đức
Giáo dục
Rèn luyện
Tu dưỡng
Đánh giá cán bộ
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7011
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanThuong.TT.pdfTóm tắt1.23 MBAdobe PDFView/Open
VoVanThuong.TV.pdfToàn văn189.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.