Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7010
Title: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Dương Vi Thảo
Advisor: Vương, Thị Bích Thủy, TS.
Keywords: Pháp luật
Ý thức pháp luật
Thanh niên
Giáo dục
Đoàn viên
Thành phố Hội An
Quảng Nam
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7010
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDuongViThao.TT.pdfTóm tắt1.36 MBAdobe PDFView/Open
TranDuongViThao.TV.pdfToàn văn80.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.