Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7009
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Đảng và vận dụng vào việc xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Hồ, Thị Hiền
Advisor: Ngô, Văn Hà, PGS.TS.
Keywords: Đảng
Đảng viên
Đoàn kết
Hội nhập quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7009
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiHien.TT.pdfTóm tắt1.32 MBAdobe PDFView/Open
HoThiHien.TV.pdfToàn văn7.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.