Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7007
Title: Tư tưởng chính trị của V.I.LêNin với việc xây dựng chỉnh đốn Đảng ở nước ta hiện nay
Authors: Lâm, Quang Mịch
Advisor: Nguyễn, Thái Bình, TS.
Keywords: Chính trị
Tư tưởng chính trị
Xây dựng chỉnh đốn Đảng
Hệ thống chính trị
Giai cấp công nhân
Cách mạng
Kỷ luật
Dân chủ
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7007
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamQuangMich.TT.pdfTóm tắt887.17 kBAdobe PDFView/Open
LamQuangMich.TV.pdfToàn văn1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.