Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7005
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thành phố Tuy Hòa hiện nay
Authors: Nguyễn, Danh Tuyên
Advisor: Dương, Anh Hoàng. TS.
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác cán bộ
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Huấn luyện
Bố trí
Kiểm tra
Đánh giá cán bộ
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7005
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDanhTuyen.TT.pdfTóm tắt910.03 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDanhTuyen.TV.pdfToàn văn77.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.