Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/700
Title: Hình thành kĩ năng "lập kế hoạch bài học để bồi dưỡng học sinh năng khiếu lớp 5 các kiến thức và kĩ năng sử dụng từ và câu"
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Keywords: Học sinh năng khiếu
Từ và câu
Tiếng Việt
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục số 163 (kì 2-5/2007). Tr.22-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/700
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0144.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.