Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6999
Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Authors: Trương, Văn Minh
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Du lịch
Kinh doanh du lịch
Quản lý nhà nước
Huyện Kon Plông
Kon Tum
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6999
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVanMinh.TT.pdfTóm tắt657.95 kBAdobe PDFView/Open
TruongVanMinh.TV.pdfToàn văn5.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.