Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6997
Title: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước cấp huyện, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Authors: Trần, Tường Vi
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Keywords: Ngân sách Nhà nước
Chi ngân sách nhà nước
Chi ngân sách nhà nước cấp huyện
Quản lý
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6997
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTuongVi.TT.pdfTóm tắt700.21 kBAdobe PDFView/Open
TranTuongVi.TV.pdfToàn văn38.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.