Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6991
Title: Quản lý đầu tư xây dựng các công trình truyền tải điện khu vực miền Trung Tây Nguyên
Authors: Trần, Hoàng My
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Quản lý
Đầu tư xây dựng
Truyền tải điện
Miền Trung Tây Nguyên
Danh mục công trình
Quản lý dự án
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6991
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangMy.TT.pdfTóm tắt828.69 kBAdobe PDFView/Open
TranHoangMy.TV.pdfToàn văn6.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.