Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6989
Title: Phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Luang Prabang Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Hatsady, Bounaseng
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Phát triển du lịch
Luang Prabang - Lào
Du lịch Lào
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10; 117 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển du lịch; Chương 2. Thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Luang Prabang, Lào; Chương 3. Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Luang Prabang trong tương lai.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6989
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HatsadyBounnaseng.TT.pdfTóm tắt1.03 MBAdobe PDFView/Open
HatsadyBounnaseng.TV.pdfToàn văn8.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.