Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6979
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Mai Hương
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Công bố thông tin
Hội đồng quản trị
Nhân tố ảnh hưởng
Doanh nghiệp niêm yết
Ngành vận tải
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Kê toán
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Mã số: 60.34.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6979
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiMaiHuong.TT.pdfTóm tắt381.47 kBAdobe PDFView/Open
VuThiMaiHuong.TV.pdfToàn văn5.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.