Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6967
Title: Nghiên cứu mô hình giám sát trực tuyến cho hệ phân tán quy mô lớn
Authors: Trần, Nguyễn Hồng Phúc
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Nguyễn, Xuân Huy, PGS.TSKH.
Keywords: Giám sát hệ phân tán
Hệ phân tán quy mô lớn
Nghiên cứu
Khoa học Máy tính
Issue Date: 2017
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính. Mã số: 62.48.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6967
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenHongPhuc.TT.pdfTóm tắt1.9 MBAdobe PDFView/Open
TranNguyenHongPhuc.TT_E.pdfSummary1.71 MBAdobe PDFView/Open
TranNguyenHongPhuc.DMCTDCB.pdfDanh mục33.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TranNguyenHongPhuc.TV.pdfToàn văn3.01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.