Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6961
Title: Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dược phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Đồng, Huỳnh Khánh Hòa
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Quản lý nhà nước
Kinh doanh dược phẩm
Đà Nẵng
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6961
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DongHuynhKhanhHoa.TT.pdfTóm tắt493.56 kBAdobe PDFView/Open
DongHuynhKhanhHoa.TV.pdfToàn văn4.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.