Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6958
Title: Quản lý đầu tư xây dựng các trường học mầm non và phổ thông bằng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Trương, Nguyên Đức Nghĩa
Advisor: Lê, Bảo, TS.
Keywords: Quản lý đầu tư xây dựng
Mầm non và phổ thông
Quản lý nhà nước
Đà Nẵng
Vốn ngân sách địa phương
Quản lý kinh tế
Giáo dục và đào tạo
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6958
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongNguyenDucNghia.TT.pdfTóm tắt1.01 MBAdobe PDFView/Open
TruongNguyenDucNghia.TV.pdfToàn văn4.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.