Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6953
Title: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp tại nước CHDCND Lào
Authors: Lamngeun, Sayasene
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Thu hút đầu tư
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Phát triển công nghiệp
Nước CHDCND Lào
Kinh tế Phát triển
Development Economics
Issue Date: 2017
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 62.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6953
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamngeunSayasene.TT.pdfTóm tắt313.05 kBAdobe PDFView/Open
LamngeunSayasene.TT_E.pdfSummary323.32 kBAdobe PDFView/Open
LamngeunSayasene.TV.pdfToàn văn14.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.