Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6942
Title: Quản lý chi ngân sách đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Authors: Hoàng, Đình Quý
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Chi ngân sách đầu tư
Quản lý
Khoa học công nghệ
Đắk Lắk
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6942
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangDinhQuy.TT.pdfTóm tắt225.74 kBAdobe PDFView/Open
HoangDinhQuy.TV.pdfToàn văn2.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.