Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6901
Title: Phát triển nông nghiệp tại tỉnh Xê Kong nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Khamphon, Phatthanakan
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Nông nghiệp
Phát triển
Tỉnh Xê Kong
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Kinh tế Phát triển
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.01.05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6901
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khamphon Phatthanakan.TT.pdfTóm tắt619.24 kBAdobe PDFView/Open
Khamphon Phatthanakan.TV.pdfToàn văn2.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.