Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6862
Title: Tư tưởng về cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Tiến Lực
Advisor: Phạm, Huy Thành, TS.
Keywords: Sửa đổi lối làm việc
Cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuẩn mực đạo đức
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Triết học
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Triết học. Mã số: 60.22.03.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6862
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTienLuc.TT.pdfTóm tắt576.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTienLuc.TV.pdfToàn văn7.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.