Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6860
Title: Các yếu tố hoạt động đến sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Tuân thủ thuế
Yếu tố tác động
Doanh nghiệp
Đà Nẵng
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 62.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6860
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHongHanh.TT.pdfTóm tắt1.38 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHongHanh.TV.pdfToàn văn6.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.