Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6838
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên chính quy đối với dịch vụ giáo dục tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Thu Thảo
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Hài lòng của sinh viên chính quy
Dịch vụ giáo dục
Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6838
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiThuThao.TT.pdfTóm tắt967.36 kBAdobe PDFView/Open
DoThiThuThao.TV.pdfToàn văn1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.