Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6830
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thị Ngọc Tin
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Thanh toán quốc tế
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6830
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiNgocTin.TT.pdfTóm tắt243.8 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiNgocTin.TV.pdfToàn văn811.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.