Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6819
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy
Authors: Nguyễn, Thị Vì
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam Vinasoy
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6819
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiVi.TT.pdfTóm tắt485.86 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiVi.TV.pdfToàn văn1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.