Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6815
Title: Quản lý Nhà nước các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Huy Bình
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Kết cấu hạ tầng
Đối tác công tư
Quản lý nhà nước
Quảng Nam
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận Văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế . Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6815
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuyBinh.TT.pdfTóm tắt252.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuyBinh.TV.pdfToàn văn12.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.