Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6814
Title: Quản lý nhà nước về đầu tư hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam
Authors: Ngô, Thị Hiếu
Advisor: Bùi, Quang Bình, PGS.TS.
Keywords: Cơ sở hạ tầng giao thông
Ngân sách nhà nước
Quản lý nhà nước
Quảng Nam
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6814
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoThiHieu.TT.pdfTóm tắt252.5 kBAdobe PDFView/Open
NgoThiHieu.TV.pdfToàn văn11.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.