Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6809
Title: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Thái, Thị Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Hương, TS.
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Phát triển nguồn nhân lực
Đà Nẵng
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận Văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế . Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6809
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt266.08 kBAdobe PDFView/Open
ThaiThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn10.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.