Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6808
Title: Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Như Đào
Advisor: Ninh, Thị Thu Thủy, TS.
Keywords: Quản lý Nhà nước
Du lịch
Tỉnh Quảng Nam
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận Văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế . Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6808
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNhuDao.TT.pdfTóm tắt261.8 kBAdobe PDFView/Open
TranNhuDao.TV.pdfToàn văn9.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.