Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6805
Title: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: Bùi, Xuân Thường
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Công tác quản lý vốn
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Nguồn Ngân sách Nhà nước
Đồng Hới
Tỉnh Quảng Bình
Quản lý Kinh tế
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Mã số: 60.34.04.10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6805
Appears in Collections:Quản lý kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiXuanThuong.TT.pdfTóm tắt309.2 kBAdobe PDFView/Open
BuiXuanThuong.TV.pdfToàn văn8.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.