Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6786
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm sữa Cô Gái Hà Lan của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Friesland Campina Việt Nam tại thị trường Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Vĩnh Cường
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kênh phân phối sản phẩm
Sản phẩm sữa Cô Gái Hà Lan
Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam
Thị trường Quảng Nam
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh.Mã số:60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6786
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVinhCuong.TT.pdfTóm tắt218.74 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVinhCuong.TV.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.