Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6781
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng (SHB Đà Nẵng)
Authors: Trần, Thị Trọng
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Động lực thúc đẩy người lao động
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Chi nhánh Đà Nẵng
SHB Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6781
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiTrong.TT.pdfTóm tắt577.37 kBAdobe PDFView/Open
TranThiTrong.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.